Höj- och sänkbar botten

Variopool är världens största tillverkare av höj- och sänkbara bottnar. Variopool kan tillverka höj- och sänkbar botten i stort sätt alla önskade storlekar. Systemlösningen är enkel.  Den höj- och sänkbara botten är en flytande konstruktion som kan justeras till valfritt djup med hjälp av ett hydrauliskt manöversystem och rostfria kablar. Denna konstruktion möjliggör höga belastningar, maximal säkerhet och är mycket hygieniskt, vilket resulterar i hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader. Våra installatörer arbetar uteslutande med högkvalitativa material för att säkerställa att systemet har en livscykel på över 20 år.

1000 installationer
Över 1000 installationer från Alvesta i Småland till Sydney i Australien. Där är spannet på det Variopool har åstadkommit.
Många av de stora simarenorna i världen har Variopool-produkter men också små undervisningsanläggningar och terapibassänger har nytta av Variopools smarta lösningar

Få ut mer av din bassäng med en höj- och sänkbar botten.

Våra höj – och sänkbara botten är tillverkade av material av högsta kvalitet. Golvet är utformat med perforeringar för att garantera vattencirkulation i bassängen. Styrsystemet för den höj- och sänkbara botten ligger utanför bassängen vilket gör att det är omöjligt för hydralolja att läcka in i bassängen. En fördel är dessutom att man inte behöver tömma bassängen för underhåll utan kan genomföra underhåll från landsidan. Detta hjälper till att hålla underhållskostnaden låg.

Den höj- och sänkbara botten är också utrustad med luckor i golvet för rengöring med vattendammsugare under golven. Dessa luckor används även av certifierade dykare vid service och underhåll av den rörliga botten.

 

Nolläge = sparläge
När du går hem från simhallen på kvällen – så kör du upp golvet i topp det sk nolläget. Då minskar du avdunstningen, minskar kemikalieåtgången, behåller värmen i vattnet – ja det är mellan 30-40% besparingar som kan räknas hem i de här sammanhangen.

Aktivitetsinställningar på golvet

Ett höj- och sänkbart golv kan ställas in på massor av djup för olika aktiviteter. Detta är ju grunden för att införskaffa ett golv av denna typ. Viktigt är att golvet kan skiftas mellan de olika djupen med snabbhet så att inga viktiga undervisningsminuter går förlorade.

Här är några riktvärden som man kan förhålla sig till när det gäller vattendjup:

cm-funktion/aktivitet

000 cm – Torrt läge – golvet kan användas som vilken lokal som helst.   Nolläget är också ett standardläge på nätterna för minska avdunstningen.
030 cm – Lek för små barn i förskoleålder. 30 cm räknas vara ett säkert läge för denna ålderskategorier
060 cm – Plask och lek – vattenlek för barn i åldern 3-5 år
080 cm –  Simskola för barn upp till 5-6 år. Lagom vattendjup så att de inte slår i benen i botten.
110 cm – Simskola barn upp till 10 år
120 cm – Simskola vuxna
130 cm – Simträning för barn upp till 12 år
140 cm – Babysim. Lagom höjd för att man som förälder skall kunna vara bekväm i vattnet
140 cm – Vattengymnastik för vuxna
150 cm – Simträning och motionssimning för vuxna. Större av delen av kroppen under vattnet när man står och vilar
180 cm – Minsta djup när man vill använda startpallar
200 cm – Djupvattenträning med bälte. Löpning i vatten
200 cm – Minsta rekommenderat djup för simtävlingar

260 cm – Om man vill ha alla aktiviteter ovan så är detta vattendjupet som behövs i bassängen med en höj- och sänkbart mellangolv – då golvet i sig själv bygger 60 cm

Se mer om Variopools produkter på dessa klipp: