Träningsklockor

Analoga träningsur

Träningsklockor marknadsför vi både som analoga ur (som du ser på den här sidan) och digitala ur (som du hittar här – klick). De anloga uren finns både med enkelvisare och med propellervisare. Dessutom finns de i två olika storlekar – diameter 600mm och diameter 900mm)

Till varje träningsur medföljer:

1 st transformator 230VAC/24VAC

1 st 3m anslutningskabel (mellan ur och transformator)

1 st 1,5m anslutningskabel med stickkontakt

Tips -Vanligaste valet på marknaden är Träningsur 900mm med enkelvisare. – Gillas bäst av simmare och tränare!!!


Träningsur med enkel visare. Finns storlekarna 600 mm eller 900 mm.


Träningsur med propellervisare. Finns i storlekarna 600 mm eller 900 mm.

 

Digitala träningsur
Denna typ av träningsur ersätter de analoga träningsuren – de med en eller fler visare. Det digitala träningsuret rullar från 0 – 59 sekunder.
Kopplas in på elnätet. Det digitala träningsuret kan ställas in som antingen huvudur eller som slavur. Det betyder att har man två ur i samma hall som konfigureras ett av uren som huvudur och det andra som slavur och den trådlösa kontakten mellan uren gör att de alltid är synkade!
Storleken på siffrorna är 230 mm med en hög synbarthet inomhus och over stora avstånd.

Fördel digitalt ur kontra analoga ur:
Exakt synkning mellan uren. Man behöver inte rucka uren manuellt utan de stämmer alltid överens.
Större exakthet i startmomentet hos simmarna. Samma sak gäller om man vill använda uret som “tidtagare”. Exakthet !

Mer fakta:
Levereras i alu-chassi för väggmontage.
Konfigurerade och klara att använda vid leverans.
Siffror i gul färg.
Sifferhöjd 230 mm.

Det digitala träningsuret ansluts med en vanlig stickpropp 230v som kommer ut i överkant på tavlan och är 0,5m lång. Ett vanligt elurtag skall alltså dras till tavlans plats.