Höj- och sänkbar mellanvägg

Med en höj- och sänkbar mellanvägg kan du dela upp bassängen i två delar. Vanligtvis används dessa i en 50 meter bassäng och delar då upp bassängen i en 25 meters del och en 23,5 meter del. Den höj- och sänkbara mellanväggen styrs av personal via en pekskärm från bassängkanten. Denna typ av mellanvägg sjunker ner i ett schakt i bassängbotten och blir i nedsänkt läge en del av bassängbotten. Alla höj- och sänkbara mellanväggar går att få i en, två eller tre delar vilket ökar användningsområdet för bassängen. Med exempelvis en tvådelad mellanvägg kan halva bassängen vara exempelvis 50 meter medans halva bassängen kan vara 25 meter och 23,5 meter. Detta ger en stor flexibilitet i användningsområdet för denna mellanvägg. Denna mellanvägg styrs, precis som den höj- och sänkbara botten, med hydraulcylindrar.

Denna typ av vägg sjunker ned i ett schakt i bassängbotten. Då naturligtvis i upprätt läge och i sitt nedersta läge blir en del av själva bassängbotten. Installeras vanligtvis i en 50 meters bassäng och ger i upprätt läge tex. 1 st 25 meters bassäng plus 1 st bassäng som är 25 meter minus bredden på mellanväggen (exempelvis 23,5 meter).


Sänkbara mellanväggar är det som är enklast för brukaren att använda. Man trycker på en knapp så åker väggen upp och ned. Hastigheten på denna typ av väggar liksom höj- och sänkbara bottnar, styrs av EU-regler. Det går relativt fort att ändra setupen från tex 25 till 50 meters bassängen.
Det som möjligtvis tar tid – är skiftandet av linor. MEN vi har en verkligt snabb lösning av detta också. Det talar vi om när du slår en signal till oss!!!


Simarenan i London – National Aquatic Center innehåller bl.a ett antal höj- och sänkbara bottnar och mellanväggar. Vattendjupet i dessa bassänger är 3 meter. Här en utmärkt undervattensbild på en vägg som är på väg ned. Notera linfästena men också de infällda trapporna i väggarna.
Det schakt som mellanväggen skall få plats i har samma mått som väggen. och de drivs på samma sätt som höj- och sänkbara bottnar – med cylinders – som är placerade utanför bassängen.


Längsgående sänkbar mellanvägg. delar denna 25 meters bassäng i två delar. Den till vänster för undervisning (men också motion) med ett höj- och sänkbart golv. Högerdelen av bassängen fungerar som en vanlig 25 meters bassäng. När man sedan kör ned mellanväggen i mitten – ja vips så har man en vanlig 25 meters bassäng.


Den sänkbara mellanväggen kan också delas i två¨eller som i fallet ovan (i Gouda, Holland) i tre delar. Det betyder att man kan simma på 25 meters bassäng samtidigt som man också simmar i 50 meters bassängen.

Hur kan du disponera en 50 meters bassäng?

Sänkbara mellanväggar för Multipooler

Här ser du en enklare sänkbar vägg. Bredden är 35 cm och fungerar utmärkt i pooler som kan kategoriseras som Multipooler.

Om du vill addera en bassäng till till simhall – en bassäng som är 25 x 8,5 meter och vill kunna använda den för simträning / simskola / vattengympa m.fl. styrda verksamheter – så skall skall du välja vår Sänkbara mellanvägg för multipooler. I fallet ovan – som vi har hämtat från en leverans i Skottland – är bassängen 25 x 8,5 meter och med ett vattendjup på 2.00 (fritt vatten med höj- och sänkbar botten). Detta ger en installation som ser ut så här:

1 golv höj- och sänkbart 8,5 x 12,3 m
1 sänkbar mellanvägg 8,5 x 2,4 x 0, 35 m
1 golv höj- och sänkbart 8,5 x 12,3 m

Till detta kan då också addera en vägg som kommer ned från taket och delar hallen i två delar så att man får ett relativt ostört undervisningsrum och kan ha flera verksamheter igång samtidigt.