Tippbar mellanvägg

Den tippbara mellanväggen monteras på en fast plats i bassängbotten. Denna mellanvägg kan monteras i befintliga bassänger och ligger då horisontellt på botten när den inte används. För nybyggnationer kan mellanväggen vila i en fördjupning i botten och på så sätt integreras i bassängbotten när den inte används. Som tillbehör för denna brygga finns plattform och räckverk så att man kan använda väggen för funktionärers arbete eller som passage.

Den tippbara mellanväggen kan också delas i sektioner för att skapa både 25 eller 50 meters bassänger, i ett. Numera kan man göra den tippbara väggen bredare och därmed så kan man promenera över den. Dvs. också ha simfunktionärer i arbete på den. Upp till 1 meters väggar finns nu i produktion. Montaget av dessa görs på ett sådant sätt att det skapas en “ficka” på bassängväggen som dom tippas ned i.

Vår smalaste variant. Fylls med tryckluft och reser sig i upprätt läge. När man släpper ut luften så sjunker bryggan till botten och lägger sig som ett flak på botten. Vanligast för montage i befintliga bassänger. Som tillbehör för denna brygga finns plattform och räckverk så att man kan använda väggen för funktionärers arbete eller som passage.


Den tippbara mellanväggen kan också delas i sektioner för att skapa både 25 eller 50 meters bassänger, i ett. Numera kan man göra den tippbara väggen bredare och därmed så kan man promenera över den. Dvs. också ha simfunktionärer i arbete på den. Upp till 1 meters väggar finns nu i produktion. Montaget av dessa görs på ett sådant sätt att det skapas en “ficka” på bassängväggen som dom tippas ned i.


Här är ytterligare ett exempel på tippbar mellanvägg – från Metz.


En smal, tippbar mellanvägg kan utrustas med en flak som blir som en gångbro. Flaket monteras när väggen står i upprätt läge och skall användas som funktionärsplats. Här utruustad med räckverk.