Startpallar från Antiwave

Från Antiwave har vi två olika startpallar att presentera. Antiwave Startingblock och Antiwave Superblock.

Antiwave Startingblock

White Anti Starting Block 400
Antiwave Startingblock är en startpall utvecklad i hög kvalitet och som möter de krav som FINA ställer på startpallar. Startpallen är tillverkad i fiberglas.

 

Antiwave Superblock

Antiwave Superblock – helt i glasfiber. Överväxlingsplatta kan monteras in i startpallen. KWIK starthandtag som tillval.


Antiwave SB – helt i glasfiber. Med trackstartstöd och utan elektronik. KWIK starthandtag som tillval.

 

 

Så här säger simreglerna om startpallar

414.7 Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt med en lutning av högst 10 grader.
Startpallarna skall vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna.

414.8 Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för funktionärerna, med nr 1 alt. 0 längst till höger från startplatsen räknat. Bannumrering får finnas på målplattornas övre del.

414.9 Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan,både horisontellt och vertikalt. De måste vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.
(utdrag ur Svenska Simförbundets regler om startpallar)

Tips till dig som ritar bad

Den uppgjutna kanten på kortsidan av bassängen – där startpallarna skall placeras – har normalt varit 400-500 mm djupa. För att få plats med de nya moderna
startpallarna som Omega OSB11 och Anti Superblock, så måste kanten vara uppemot 800 mm djup. Detta för att få plats med startpallen rent fysiskt men också pga estetiska hänsyn. En stor startpall på en smal kant ser ut som en svan som landat på en teleledning….

En bredkant ger också trygghet att ta sig upp på startpallen. Antingen man är ung knattesimmare eller gammal masterssimmare eller bara en vanlig badare. När vi ändå är igång och tipsar… Kan man få en uppgjuten kant på kortsidan är det bättre än att rita in vändbrätten och skvalpränna på kortsidan. Ökar flexibiliteten när det gäller startpallar och totalekonomin även i det långa loppet blir även bättre med uppgjuten kant.