Minisviktar

Våra minisviktar är det utlimata redskapen när man startar med simhoppsträning. Ett redskap där man som instruktör har en närhet till eleven, kan utnyttja ytor i bassängen som man tidigare inte kommit åt. Minisviktar ska inte användas som sviktbräden “för allmänhetens hoppning” utan är sviktar som är förbehållna instruktörsledd verksamhet.

Minisviktar

Vi har två typer av Minisviktar. En med och en utan tank

Minsvikt Typ 1 med tank
Minisvikt typ 1 med tank

Specifikationer

Minisvikt med tank
Produktnummer 50690

Totallängd:  2800mm
Sviktlängd:  2500 mm
Längd utskutande bräda:  900 mm:
Höjd:  600mm
Bredd:  500mm
Vikt:   80 kg
Tank som kontravikt:  200 liter
Lämplig för personer upp till  kg
Färger:  Vitt underrede med en blå sviktbräda i Ral 5010

Minisvikt Typ 2 utan tank
Minisvikt typ 2 utan tank

Specifikationer

Minisvikt utan tank
Produktnummer 50691

Totallängd:  2300mm
Sviktlängd:  2000 mm
Längd utskutande bräda:  400 mm:
Höjd:  500mm
Bredd:  500mm
Vikt:   70 kg
Lämplig för personer upp till 50 kg
Färger:  Vitt underrede med en blå sviktbräda i Ral 5010

Transportvagn
Till varje leverans av de fristående sviktarna ingår en transportvagn så att man enkelt kan förflytta svikten i simhallsrummet.

Vattendjup
Kom ihåg att samma regler för vattendjup – som gäller fast monterade sviktar – gäller för dessa mobila sviktar. Säkerheten framförallt!