Tidtagningsutrustning för simning

Tidtagningssystem

Vi levererar kompletta tidtagningssystem för simning. Med komplett menar vi allt från – mjukvara- hårdvaran runt bassängen – till displayen som sitter på väggen. Mjukvaran fångar upp resultaten från målplattorna i bassängen – skickar dem till datorerna i sekretariatet som sedan i sin tur skickar signalen vidare till displayen / resultattavlan samt till servrar som levererar ut resultaten på internet.

Under resans gång har också reaktionstiderna från startpallarna och eventuella överväxlingstider plockats och körts in i det som sedan ramlar ut från en skrivare i form av en resultatlista.

Från ax till limpa med andra ord. Det enda som behövs är vatten i bassängen och simmare som presterar resultat.

Gärna bra resultat – för vi tycker om bra resultat och det kommer du också få med vår helhetslösning av resultatservice.

Fast installerat system

Schematisk uppställning av tidtagning med fast installation. Huvdkabeln läggs då i etagen under startpallen och ligger där klart för att vara i funktion vid tävlingar.

Schematisk uppställning av tidtagning med fast installation. Huvudkabeln läggs då i etagen under startpallen och ligger där klart för att vara i funktion vid tävlingar.

Mobilt system som ligger på kanten

Här exmpel på ett mobilt systems - som man lägger på bassängkanten och efter avslutad tävling kan stuva in i förrådet igen.

Här exempel på ett mobilt systems – som man lägger på bassängkanten och efter avslutad tävling kan stuva in i förrådet igen.

Produkter för tidtagning simning.

Quantum

Quatum är det nya hjärtat i Omegas tidtagningssystem. Ersätter det tidigare Ares.
Quantum kopplas via en USB-anslutning till en PC eller bärbar dator (LapTop) med Windows 7 eller senare som innehåller programvara för aktuell idrott, exempelvis simning. Det ger tillgång till inställningar och kontroll av Quantums utbud av information och viktig data.

I slutet av ett lopp, kan backuptider jämföras och ansvariga tävlingsfunktionärers beslut kan vid behov tillämpas.
All information från loppet sparas i datorn, vilket ger tillgång till all data för redan genomförda grenar.

Liksom alla SWISS TIMINGs system avsedda för fuktiga miljöer, är Quantum utformad för att användas i en simhall och fungerar säkert under lång tid med Quantums strömförsörjning dessutom kan man enkelt som ytterligare backup ansluta ett externt 12v batteri.

 

Omega OCP5 – målplattor

Målplattor eller som det amerikanska uttrycket är Touchpads. Simmarna slår i händer på målplattan och tiden noteras vid målgång. Finns i en massa olika storlekar men i Sverige använder vi oss av 190 eller 240 cm breda plattor. I bägge fallen är de 90 cm höga. 30 cm syns ovanför vattnet och 60 cm finns under vattenytan.
Tryckknapp
Så här ser den nya tryckknappen ut. 2014-generationen. Längre livslängd. Enklare och mer distinkt i sin funktion. Ger dig som funktionär en bra feedback på att du verkligen har tryckt på knappen.
Startpallar
Mer om våra olika startpallar kan ni läsa under kategorin Startpallar och tillbehör

Ryggsimsstart OBL

Harness

OBD

Elektronikskåp dit deckplates från startpallarna på en sida av bassängen knyts samman med quantum tidtagningssystemet. Alla styrkort är dubbla (för backup) till tidtagningssystemet.

Deckplate

En deckplate box placeras inuti varje startpall. Kabel från deckplateboxen går ner igenom ett ingjutet rör i betongen ner till källaren där den kopplas till ODB10 skåpet. I pallen kopplas sedan målplattan, startplattformen, högtalaren och backup knapparna till kontakterna på deckplateboxen.

Startsystem

StartTimeIV till vänster. Till höger ser du startmikrofonen som tävlingarnas starter använder. Där finns också knappen som startern trycker på för att sätta igång systemet, ge en ljudsignal som gör att simmarna startar.

Högtalare (mobila)

Vid simtävlingar så kommer starterns kommando från följande ställen……
– högtalaren i StartTimeIV modulen. Där finns en inbyggd sådan.
– eller ifrån de inbyggda högtalarna i startpallarna om nu simhallen är utrustad med Omegas startpallar – så kan det vara så.
– eller så har man “lösa högtalare” som på bilden här. Dessa högtalare ställs ju ut bredvid/bakom startpallarna. Placeringen för dessa skall ju naturligtvis vara så att en optimal ljudbild uppnås för samtliga simmare.

Batteribackup för Quantum

Om du använder dig av en “dubbel-Quantum – ja då behöver du en batteribackup eller Powerpack. Kör du en enkel-Quantum så finns denna inbyggd redan.

Kvittoskrivare

Datorer

Scoreboard

Vår Piccolo-tavla är den enklaste och billigaste sättet att visa resultat från simningen på väggen. Piccolo är numerisk och visar placering, bana och tid.
En hanterbar smidig tavla som kan lyftas av två personer. Du använder den antingen som huvudresultattavla eller som ett komplement till någon av våra videotavlor. Mer information om videotavlor hittar ni under kategorin Videotavlor. (Länk)

ATU-X

ATU-X tidtagningssystem är en enkel lösning för mindre tävlingar. Vi erbjuder en komplett automatisk tidtagning fullt kompatibel med Wingrodans resulttathantering.
Systemet är även fungerande som ett backupsystem som klubben kan använda vid sidan om ett komplett ARES tidtagnings system.

Flash-start

I startmodulen (StartTimeIV) finns det en flash-start inbyggd. Men denna lampa finns också som separat modul. Placeras bredvid simmare som har nedsatt hörsel.