Aq-Va-Kul – Malmö

Startpallslock monterade på befintliga startpallsunderreden. I leveransen ingår Omega OSB12- lock med RDB – dvs elektronisk tidtagning integrerad i locken. Mellanliggande alu-skivor – lackerade är också med. Kommunen har monterat locken själv och också monterat en mellanliggande fyrkantsprofil så att man kan “greppa om” startlocket.

2015
Malmö
Aq-Va-Kul
50 meters bassängen
Monterade i egen regi

Produkter levererade från Swim Systems:

Startpallslock