Högevallsbadet – Lund

Lund har under många år (drygt 20) haft en display som levererats från IC Control. En alfa numerisk display som i samband med ombyggnaden 2012 fick tillbringa 12 månader ute i naturen och sedan efter iordningställandet av hallen – återigen hamnade på väggen.

Ett omständligt och ganska tröstlöst förfarande för brukarna. Men efter några års drift av nya Högevall har man nu samlat ihop i ladorna igen och ett inköp beslöts. Vi fick nöjet att leverera en fullvideodisplay med 6.93 mm avstånd mellan pixlarna och anpassad efter simhallsbruk. Till detta levererades också vattenpolo- tidtagning, hårdvara och mjukvara samt undervattenskameror.

På bilderna ser du lite av montaget som gjordes i februari 2016.

 

2016
Lund
Högevallsbadet

Produkter levererade från Swim Systems

Display 3 x 2 meter
Vattenpolotidtagning
(shotclocks / siréner / kablage)
Undervattenskamera