Sjöbo

Sjöbo Simanläggning har också fått en installation av Swiss Timing OSB-11 startpallar. Naturligtvis fullektroniska så att simtävlingar och mästerskap kan göras utan att man behöver “bygga om” inför varje tävling. Simlinor för träningsbruk (som på bilden) Antiwave 110 mm och för tävlingsbruk Antiwave diameter 150 mm. 5-stegslejdare, skvalprännegallar för bassängvatten och städränna bakom. Räckverk för trappa i 25 meters bassängen. Här syns också levererat skvalprännegaller. Ingjutningsgods och stolpe – för ryggsimsflaggor. Lutningen på godset är 4 grader i förhållande till vattenspegeln. Våra populära fullplastsoffor. Här i grått och rött. Linsäckar i storleken 1,0 x 1,0 x 1,5 meter. Noteras att här har man inte haft utrymme att hänga säckarna riktigt utspända i duppen, därav det “säcklika utseendet”.

 

 

2016
Sjöbo
Ny simhall
Liljewalls Ark. ritade
NCC byggde

Leverade produkter

Display 2 x 1 meter
Komplett tidtagningsutrustning
Swiss Timing startpallar
Simlinor
Skvalprännegaller
Rostfribassängutrustning som linbrunnar, räckverk, tjuvstarts- ryggsimstolpar, lejdare
Träningsklockockor