Ystad Simhall

Ystad Arena valde Omega OSB11 startpallar – fullelektroniska. Swim Systems har levererat en mängd rostfria bassängprodukter – som lejdare med 5 steg, mönsterpräglade och blästarade steg för halksäkerhetens skull. Vi har också levererat extra långa lejdare i klätterpoolen. Simslinor för både tävling (diam 150 mm) och träning (diam 110 mm). Komplett med väggfästen och mellankopplingar.

2014
Ystad
Ny simhall – Ystad Arena
NCC

Produkter levererade från Swim Systems

Startpallar Omega OSB 11
Fullvideodisplay 2000 x 1000 mm
Komplett tidtagningsanläggning
Lejdare i diverse utförande.
Antiwave simlinor tävling/träning
Antiwave avgränsningslinor.
Ingjutninmgsgods av diverse typ.
Linbrunnar.
Linsäckar i källare
Analoga träningsklockor.
Sviktbräda Duraflex
Sviktunderrede Durafirm.
Klättergrepp.